Logout


Małopolska
object(DateTimeImmutable)#12842 (3) { ["date"]=> string(26) "2023-06-02 10:24:02.371097" ["timezone_type"]=> int(3) ["timezone"]=> string(13) "Europe/Warsaw" }

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć tę zawartość.

maksymalny czas
rozwiązywania

15 :00
minsec
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.

Logowanie Rejestracja
Dostęp tylko dla zalogowanych użytkowników.

Logowanie Rejestracja

PKP – 2021-03-19 GRUPA 3

Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie
Pytanie

1

Zaznacz prawidłową odpowiedź dotyczącą bociana czarnego:

2

Który z podanych gatunków drzew iglastych dominuje w polskich borach?

Wskaż prawidłową odpowiedź.

3

Pnie poszczególnych gatunków drzew różnią się wyglądem. Wyróżnia się dwie ich formy: kłodę oraz strzałę. Z poniższych odpowiedzi wybierz zestaw, w którym pień wszystkich gatunków nazywany jest strzałą.

4

Który z wymienionych poniżej gatunków ptaków jako jedyny w Polsce potrafi poruszać się po pniach drzew głową skierowaną do dołu? Wskaż prawidłową odpowiedź.

5

Która z podanych cech nie dotyczy lipy drobnolistnej? Wskaż prawidłową odpowiedź.

6

Galasy to:

Wskaż prawidłową odpowiedź

7

W której z podanych warstw lasu występuje borówka czarna, maślak, mech torfowiec? Wskaz prawidłową odpowiedź.

8

Który z wymienionych niżej gatunków dominuje w zbiorowiskach olsowych?

Wskaz prawidłową odpowiedź.

9

Największym gryzoniem występującym w Polsce w środowisku naturalnym jest: Wskaż prawidłową odpowiedź.

10

Igły  modrzewia europejskiego wyrastają:

11

Wybierz zestaw, w którym zawarto wyłącznie gatunki stałocieplne.

12

Samica łosia to:

Wskaż prawidłową odpowiedź.

13

Które z wymienionych zwierząt zmienia ubarwienie futra z brązowej latem na białą w porze zimowej.

14

Który z podanych gatunków ptaków jest ściśle związany z ekosystemem leśnym? Wskaz prawidłową odpowiedź.

15

Występujący w Polsce ptak – sójka nazywany jest przyjacielem leśników gdyż: Wskaż prawidłową odpowiedź.

16

Międzynarodowy Dzień Lasów, to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 28 listopada 2012 roku. Obchody tego dnia mają na celu podnoszenie świadomości ludzkości na temat znaczenia lasów dla człowieka.

Od tego czasu Międzynarodowy Dzień Lasów obchodzimy co roku, w dniu:

17

Jest to najcenniejszy przyrodniczo obszar leśny w Polsce, z ostatnimi fragmentami nizinnych lasów liściastych i mieszanych o pierwotnym charakterze. Jest jedynym polskim obiektem przyrodniczym, który został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Opis ten dotyczy:

18

Poniżej znajdują się 4 odpowiedzi, opisujące inne niż produkcyjne znaczenie lasów w przyrodzie. Jedna z odpowiedzi jest błędna. Wskaż tę odpowiedź.

19

Poniżej wymieniono cztery gatunki drzew liściastych. Jeden z nich, pomimo, że jest to drzewo liściaste, (a nie iglaste) wytwarza owocostany, które przypominają niewielkie szyszeczki?

Wskaż nazwę tego drzewa.

20

Która z poniższych odpowiedzi charakteryzuje korę buka?

21

Grzyby są bardzo ważnym ogniwem obiegu materii w przyrodzie, nazywane są:

22

Przedstawione na fotografii zwierzę to:

Wskaż prawidłową odpowiedź.

23

Który z poniżej wymienionych gatunków drzew, występujących w polskich lasach jest gatunkiem obcym dla rodzimej flory? Wskaż właściwy.

24

Zjawisko odradzania się lasu na terenie dawnego pożarzyska, to przykład zjawiska zwanego:

Wskaż prawidłową odpowiedź.

25

Języcznik zwyczajny to:

Wskaż prawidłową odpowiedź.